De schooltijden:
Elke dag gaan de leerlingen van 8.30 – 14.00 uur naar school. De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Er gaat dan een groen licht branden bij de ingangen. De kleuters van groep 1 mogen met hun ouders naar binnen. De groepen 2 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Elke ochtend is er pauze van 10.00 – 10.15 uur of van 10.15 – 10.30 uur. De middagpauze is van 11.45 – 12.15 uur of van 12.15 – 12.45 uur. Leerlingen van de kleutergroepen gaan op afwijkende tijden naar buiten.


Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021 – 2022:
Herfstvakantie: 16 okt. 2021 t/m 24 okt. 2021
Kerstvakantie:  25 dec. 2021 t/m 9 jan. 2022
Voorjaarsvakantie: 19 feb. 2022 t/m 27 feb. 2022
Goede vrijdag: 15 apr. 2022
Pasen: 17 apr. 2022 t/m 18 apr. 2022
Koningsdag: 27 apr. 2022
Meivakantie: 25 apr. 2022 t/m 8 mei 2022
Pinksteren: 5 jun. 2022 t/m 06 jun. 2022
Zomervakantie: 16 jul. 2022 t/m 28 aug. 2022

Studiedagen team 2021 – 2022: (op deze dagen zijn alle leerlingen vrij):
23-09-2021
05-10-2021
10-11-2021
01-02-2022
10-06-2022
13-06-2022

Overige vrije dagen & belangrijke data:

–> Sinterklaas 03-12-2021; de kinderen gaan deze dag tot 12.00 uur naar school.
–> Kerst 24-12-2021; de kinderen gaan deze dag tot 12.00 uur naar school.
–> Koningsspelen; 22-04-2022