De schooltijden:
Elke dag gaan de leerlingen van 8.30 – 14.00 uur naar school. De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Er gaat dan een groen licht branden bij de ingangen. De kleuters van groep 1 mogen met hun ouders naar binnen. De groepen 2 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Elke ochtend is er pauze van 10.00 – 10.15 uur of van 10.15 – 10.30 uur. De middagpauze is van 11.45 – 12.15 uur of van 12.15 – 12.45 uur. Leerlingen van de kleutergroepen gaan op afwijkende tijden naar buiten.


Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020 – 2021:
Herfstvakantie:  Maandag 12 okt. t/m vrijdag 16 okt. 2020
Kerstvakantie:  Maandag 21 dec. t/m vrijdag 01 jan. 2021
Voorjaarsvakantie: Maandag 22 febr. t/m vrijdag 26 feb. 2021
Goede vrijdag:  Vrijdag 02 april 2021
Pasen: Maandag 05 april 2021
Koningsdag: Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie: Maandag 03 t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren:  Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 aug. 2021

Studiedagen team 2020 – 2021: (op deze dagen zijn alle leerlingen vrij) 

Vrijdag 02 oktober 2020
Maandag 05 oktober 2020
Woensdag 18 november 2020
Vrijdag 22 januari 2021
Maandag 25 januari 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Vrijdag 18 juni 2021
Maandag 21 juni 2021