Wat is en doet de Ouderraad ?

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders/ verzorgers van de kinderen van de Anna van Buren en bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en algemene leden, waarvan 6-8 ouders en 2 leerkrachten. De belangrijkste taken van de ouderraad zijn het ondersteunen en meedenken bij de te organiseren activiteiten binnen en buiten de school, het beheren van de ouderbijdrage en het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.

De reguliere vergaderingen van de ouderraad zijn 1x per 6 weken. Daarnaast neemt een ieder deel in 1 of meer commissies om samen met enkele leerkrachten de organisatie van een activiteit uit te werken. Activiteiten waarbij de ouderraad meedenkt en ondersteunt zijn: sinterklaasfeest, Kerst en Pasen, projecten, Koningsspelen, Avond 4-daagse, Schoolontbijt, Schoolfotograaf en de Schoolreisjes.
Het startfeest, aan het begin van het schooljaar, wordt in samenwerking met het team georganiseerd!

De doelstelling van de ouderraad van de Anna van Buren is om de kinderen en de ouders het gevoel te geven dat ze terug kunnen kijken op een goede, gezellige en leuke schooltijd met positieve herinneringen. Het is van wezenlijk belang dat er een positief en breed draagvlak is onder de ouders om zo de betrokkenheid zo optimaal mogelijk te houden. Het is onmogelijk om onze taken uit te voeren zonder betrokken ouders. Het is goed om te ervaren dat de Anna van Buren kan rekenen op een brede achterban, die bij de activiteiten haar steentje bij wil dragen.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact via het contactformulier.