Communicatie tussen ouders en school is een belangrijk item op de basisschool. Ouders kennen hun kind het beste. Daarom luisteren we goed naar ouders en betrekken we u bij de ontwikkeling van uw kind. Gelukkig zijn veel ouders ook betrokken bij onze school. Informatieavonden, ouderavonden en oudergesprekken worden goed bezocht. Via enquêtes peilen we regelmatig de oudertevredenheid. Dat doen we trouwens ook onder de leerlingen. Dankzij tips en aanbevelingen kunnen wij als school weer groeien!
Hieronder leest u op welke manier wij inhoud geven aan de communicatie tussen ouders en school op de Anna van Buren.

MijnSchool: in een beschermde omgeving communiceert de schoolleiding en/of de leerkracht met ouders en omgekeerd over schoolse zaken betreffende de leerling(en). U ontvangt hiervoor een inloggegevens van school.

Nieuwsbrief: elke week wordt er via MijnSchool een digitale nieuwsbrief verzonden. Hierin wordt algemeen nieuws vermeld vanuit de directie, de groepen en externe instanties.

Huisbezoek: bij alle nieuwe kinderen van groep 1 gaat de leerkracht op huisbezoek. Doel is om op een prettige, informele manier kennis te maken met elkaar. .

Kennismakingsavond: bij de start van het schooljaar is er een kennismakings-/informatieavond.

Startgesprek: vanaf de tweede week in het nieuwe schooljaar vinden er startgesprekken plaats tussen de leerkracht(en) en ouders. Dan worden verwachtingen uitgesproken tussen beide partijen. Ook kunnen de ouders dan belangrijke informatie verstrekken over hun kind. Er wordt o.a. besproken hoe vaak ouders contact wensen met de leerkracht over de ontwikkeling van hun kind (we noemen dit een gespreksarrangement).

Tien minuten-gesprekken: driemaal per jaar zijn er tien minuten-gesprekken voor alle groepen. Omdat wij goede communicatie erg belangrijk vinden, vragen wij u om sowieso van twee van de drie gespreksmogelijkheden gebruik te maken. In groep  7 en 8 vindt er een vijftien-minuten-gesprek plaats, omdat er dan o.a. wordt gesproken over de overgang naar het voortgezet onderwijs.