Een kind begint op de Anna van Buren in groep 1 als het 3 jaar en 10 maanden is en eindigt in de regel als twaalfjarige in groep 8. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
In ieder leerjaar wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het leerniveau van het individuele kind. We streven weliswaar een (hoog) gemiddelde na, maar als een kind daarboven of daaronder presteert, is een apart leerstof-aanbod wenselijk en mogelijk. Soms is het wenselijk sneller of langzamer de basisschool te doorlopen. Het zijn de groepsleerkrachten en intern begeleider die, in overleg met de ouders, aangeven of een verlengd jaar wenselijker is. Wat ook voorkomt is dat een kind naar de volgende groep gaat met een aangepast programma. Dit aangepaste programma wordt beschreven in een ‘ontwikkelperspectief’. De persoonlijkheidsontwikkeling van het kind is bij dergelijke beslissingen altijd het uitgangspunt.