De Anna van Buren is een basisschool met ongeveer 20 groepen. Op dit moment heeft de school 6 kleutergroepen, 3 groepen 3. Vanaf groep 4 telt de school twee groepen van elk jaar. De gymlessen worden 2 x per week verzorgd door vakleerkrachten bewegingsonderwijs, welke ook de naschoolse sportactiviteiten begeleiden.