Mijn naam is Miranda Vissers en het komend schooljaar mag ik het team van de Anna van Buren komen versterken. Ruim 22 jaar ben ik juf binnen het VCO en heb ik les mogen geven aan groep 3 t/m 8. Naast lesgeven zal ik ook twee dagen taken buiten de groep verrichten. Zo ben ik ‘opleider in de school’ voor de Pabo studenten van het Windesheim Zwolle. De studenten die stage lopen binnen onze stichting mag ik coachen en begeleiden tijdens hun stageperiode. Daarnaast zit ik in de GMR waar ik als afgevaardigde van het personeel mag meedenken en sparren over bestuurlijke zaken. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om creatief bezig te zijn en te zingen. De passie voor deze hobby’s zal ik zeker meenemen in de wijze waarop ik les geef. Ik ben als leerkracht graag op zoek naar wat de leerling enthousiast maakt en waar zijn of haar talent ligt. Vanuit een veilig sfeer van vertrouwen in de klas gaan we de zoektocht aan naar wat je ‘wel’ kunt en waar je in kunt stralen. Voor mij is het waardevol om dit proces samen in te zetten zodat elke leerling op zijn eigen wijze mag ontwikkelen met een team dat je daarbij begeleidt.