Cornelieke Schiphorst-van ’t Hoog
Intern begeleider van groep 1 t/m 3, 4B, 4C en 5B
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag
Hobby’s: lezen en wandelen