Op de Anna van Buren wordt de leerlingenzorg gecoördineerd door drie interne begeleiders. De interne begeleiders waarborgen de zorg voor zowel leerkrachten als leerlingen. Zorgverbreding is de kern van ons onderwijs. De grenzen van onze zorg worden bepaald door het kind, de leerkracht en de groep en is beschreven in een school-ondersteuningsplan. Dit plan wordt met instemming van de Medezeggenschapsraad opgesteld. Vragen die hieraan richting kunnen geven zijn: kunnen wij het kind genoeg bieden, kan de leerkracht het aan en komt de groep niet te kort door één of meer zorgleerlingen. Als team kiezen wij voor zorg die we kunnen waarmaken voor het individuele kind. Om die reden zijn we als school terughoudend in het aannemen van nieuwe leerlingen in de groepen 5 t/m 8.

 

Mocht u hier vragen over hebben over de leerlingenzorg kunt u altijd contact met ons opnemen