In de wet staat dat de ouder die belast is met de verzorging voor het kind (of gezag heeft), verantwoordelijk is voor het doorgeven van de informatie van school aan de andere ouder. Wij geven alle informatie aan de ouder die belast is met de verzorging voor het kind (of gezag heeft). De school wil in geen geval een speelbal tussen ouders zijn en stelt zich neutraal op. We zijn voor het geven van informatie afhankelijk van de contactinformatie die ouders ons verstrekken. Zijn uw gegevens niet door u bij ons bekend gemaakt, dan zult u de informatie ook niet van ons ontvangen. Hetzelfde geldt voor uitnodigingen voor rapportgesprekken e.d. U dient hier zelf actief in te handelen.