Disclaimer

Onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. CBS Anna van Buren staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. CBS Anna van Buren aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze webpagina’s en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site of van de hyperlinked sites mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij kunnen echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked websites. Op de site van CBS Anna van Buren en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

WhatsApp

App met ons